Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op de internetsite van 0900vergelijk (www.0900vergelijk.nl).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

0900vergelijk besteedt veel zorg aan de informatie op deze internetsite. 0900vergelijk probeert de prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die 0900vergelijk op haar internetsitesite plaatst is mede afkomstig van de aanbieders, 0900vergelijk kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die 0900vergelijk hieraan besteedt, kunnen prijzen en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. 0900vergelijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie, aan 0900vergelijk gelinkte websites of informatie uit reviews, vragen en antwoorden van bezoekers die op de 0900vergelijk website staan vermeld. Het gebruik van 0900vergelijk.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot gebruik van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via 0900vergelijk is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze internetsite zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren 0900vergelijk toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van 0900vergelijk de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.